+48 17 852 52 30

WYSZUKIWARKA

Typy budynku:

KONDYGNACJE:

PODDASZE:

GARAŻE:

Regulamin serwisu

§ 1

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.dobry-dom.pl jest firma
 

DOBRY DOM Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

ul. Litewska 10

35-302 Rzeszów
 

wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej o numerze 12662R oraz rejestru czynnych płatników VAT – nr identyfikacji podatkowej, NIP: 813-370-04-85, Regon: 360550859, KRS: 0000539068.

§ 2

www.dobry-dom.pl zajmuje się sprzedażą projektów domów. Zamówienie złożone w www.dobry-dom.pl za pośrednictwem formularza elektronicznego, opłacone przelewem bankowym jest wiążącą umową pomiędzy Zamawiającym a Firmą.

Obowiązującą formą płatności jest przelew bankowy na konto Firmy na podstawie generowanej dla każdego zamówienia specyfikacji. Zamawiający na podany w zamówieniu adres e-mail otrzymuje potwierdzenie zamówienia. Żądanie otrzymania faktury VAT Zamawiający wyraża w treści formularza zamówienia.

Opłacone zamówienie natychmiast przekazywane jest bezpośrednio do realizacji. Termin realizacji zamówienia następuje zgodnie z trybem wydawniczym danego Tytułu.

§ 3

Rezygnacje

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub umowę zakupu na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia otrzymania przesyłki z towarem, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem art. 5 i 10 tej Ustawy.

§ 4

Reklamacje

Reklamacje dotyczące działalności serwisu internetowego www.dobry-dom.pl, przedstawianej oferty i obsługi zamówień w zakresie wynikającym z obowiązków www.dobry-dom.pl przyjmujemy w biurze:

DOBRY DOM Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

ul. Litewska 10

35-302 Rzeszów

Tel. 17-852-52-30

e-mail: rzeszow@dobry-dom.pl

Wszystkie reklamacje są sprawdzane i rozpatrywane indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności wystąpienia ich powodu.

Sklep, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

§ 5

Zwroty

Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Zwrot pieniędzy mający miejsce w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od DOBRY DOM Sp. z o.o. Sp. Komandytowa zamówienie nie może zostać przekazane do realizacji lub zrealizowane, albo wynikający z uwzględnionej rezygnacji lub reklamacji, zostanie dokonany natychmiast po weryfikacji zdarzenia i poinformowaniu Zamawiającego w sposób jeśli zamówienie było opłacone bankowym przelewem elektronicznym zwrot nastąpi bezpośrednio na konto, z którego dokonano wpłaty

Sklep, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

§ 6

Użytkownik zapisujący się do newslettera wyraża zgodę na wykorzystywanie jego adresu e-mail w celach marketingowych DOBRY DOM Sp. z o.o. Sp. Komandytowa.

§ 8

Cała zawartość stron serwisu internetowego www.dobry-dom.pl, w tym tekst, grafika, logo, ikony, zdjęcia, pliki dźwiękowe oraz oprogramowanie, stanowi własność administratora lub dostawców zawartości i jest chroniona przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.

§ 9

Kopiowanie i rozpowszechnianie elementów określonych w § 8 bez zgody autora jest zabronione. www.dobry-dom.pl może być przeglądany, drukowany i archiwizowany wyłącznie w celach prywatnych, informacyjnych i niekomercyjnych z zachowaniem informacji o prawach autorskich.

§ 10

Zawartość oraz oprogramowanie wykorzystane w serwisie internetowym www.dobry-dom.pl mogą być używane wyłącznie w celu realizacji zakupu. Wszelkie inne sposoby ich wykorzystania, łącznie z reprodukcją, modyfikacją, dystrybucją, transmisją, ponowną publikacją, pokazem lub prezentacją zawartości serwisu, są surowo zabronione.

§ 11

Nazwa www.dobry-dom.pl nie może być wykorzystywana w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą, które nie są używane w nawiązaniu do produktu lub usługi oferowanej przez www.dobry-dom.pl lub są używane w zakresie, który mógłby spowodować wprowadzenie w błąd klientów, lub w jakikolwiek inny sposób, który tworzy niekorzystny wizerunek lub naraża dobre imię www.dobry-dom.pl.

§ 12

W sprawach związanych z uzyskaniem zgody na wykorzystanie nazwy, logo lub materiałów publikowanych i dostępnych na stronach serwisu internetowego www.dobry-dom.pl prosimy o kontakt z DOBRY DOM Sp. z o.o. Sp. Komandytowa. Dane kontaktowe podane są w zakładce Kontakt.