+48 17 852 52 30
Parametry

0
350

0
350

0
350

0
72

0
858

wymiary działki

wymiary budynku

Sortowanie:
  Ilość na stronę:
GARAŻ APG-7 wersja A budynek gospodarczy
Garażwolnostojącydwustanowiskowy,zdodatkowympomieszczeniemzboku,odachudwuspadowym,zwjazdemprostopadledokalenicy.Dostępnyrównieżjakobudynekgospodarczy.Google
850
GARAŻ APG-6 wersja A garaż
Garażwolnostojącydwustanowiskowyodachudwuspadowymzwjazdemprostopadledokalenicy.Zbokugarażuznajdujesięwiata.Dostępnyrównieżjakobudynekgospodarczy.Google
850
GARAŻ APG-6 wersja A budynek gospodarczy
Garażwolnostojącydwustanowiskowyodachudwuspadowymzwjazdemprostopadledokalenicy.Zbokugarażuznajdujesięwiata.Dostępnyrównieżjakobudynekgospodarczy.Google
850
GARAŻ APG-5 wersja B garaż
Garażwolnostojącydwustanowiskowyodachudwuspadowymzwjazdemprostopadledokalenicy.WwersjaAtogarażjednostanowiskowy.Obiewersjedostępnejakobudynkigospodarcze.Google
800
GARAŻ APG-5 wersja B budynek gospodarczy
Garażwolnostojącydwustanowiskowyodachudwuspadowymzwjazdemprostopadledokalenicy.WwersjaAtogarażjednostanowiskowy.Obiewersjedostępnejakobudynkigospodarcze.Google
800
GARAŻ APG-5 wersja A garaż
Garażwolnostojącyjednostanowiskowyodachudwuspadowymzwjazdemprostopadledokalenicy.WwersjaBtogarażdwustanowiskowy.Obiewersjedostępnejakobudynkigospodarcze.Google
750
GARAŻ APG-5 wersja A budynek gospodarczy
Garażwolnostojącyjednostanowiskowyodachudwuspadowymzwjazdemprostopadledokalenicy.WwersjaBtogarażdwustanowiskowy.Obiewersjedostępnejakobudynkigospodarcze.Google
750
GARAŻ APG-4 wersja B garaż
Garażwolnostojącydwustanowiskowyodachudwuspadowymzwjazdemodstronyszczytu.WwersjiBzagarażemznajdujesiędodatkowepopmieszczenie.Obiewersjedostępnerówniezjakobudynekgospodarczy.Google
850
GARAŻ APG-4 wersja B budynek gospodarczy
Garażwolnostojącydwustanowiskowyodachudwuspadowymzwjazdemodstronyszczytu.WwersjiBzagarażemznajdujesiędodatkowepopmieszczenie.Obiewersjedostępnerówniezjakobudynekgospodarczy.Google
850
GARAŻ APG-4 wersja A garaż
Garażwolnostojącydwustanowiskowyodachudwuspadowymzwjazdemodstronyszczytu.WwersjiBzagarażemznajdujesiędodatkowepopmieszczenie.Obiewersjedostępnerówniezjakobudynekgospodarczy.Google
800
GARAŻ APG-4 wersja A budynek gospodarczy
Garażwolnostojącydwustanowiskowyodachudwuspadowymzwjazdemodstronyszczytu.WwersjiBzagarażemznajdujesiędodatkowepopmieszczenie.Obiewersjedostępnerówniezjakobudynekgospodarczy.Google
800
GARAŻ APG-3 wersja B garaż
Garażwolnostojącyjednostanowiskowyodachukopertowym-czterospadowym.WwersjiBzagarażemznajdujesiędodatkowepopmieszczenie.Obiewersjedostępnerówniezjakobudynekgospodarczy.Google
800
GARAŻ APG-3 wersja B budynek gospodarczy
Garażwolnostojącyjednostanowiskowyodachukopertowym-czterospadowym.WwersjiBzagarażemznajdujesiędodatkowepopmieszczenie.Obiewersjedostępnerówniezjakobudynekgospodarczy.Google
800
GARAŻ APG-3 wersja A garaż
Garażwolnostojącyjednostanowiskowyodachukopertowym-czterospadowym.WwersjiBzagarażemznajdujesiędodatkowepopmieszczenie.Obiewersjedostępnerówniezjakobudynekgospodarczy.Google
750
GARAŻ APG-3 wersja A budynek gospodarczy
Garażwolnostojącyjednostanowiskowyodachukopertowym-czterospadowym.WwersjiBzagarażemznajdujesiędodatkowepopmieszczenie.Obiewersjedostępnerówniezjakobudynekgospodarczy.Google
750
GARAŻ APG-2 wersja D garaż
Garażwolnostojącydwustanowiskowyodachupulpitowym-jednospadowym.WwersjiCiDzagarażemznajdujesiędodatkowepopmieszczenie.WersjeAiCmająwjazdodstronyszczytu,aBiDnaścianiebocznej.Wszystkiewersjedostępnerówniezjakobudynekgospodarczy.Google
900
GARAŻ APG-2 wersja D budynek gospodarczy
Garażwolnostojącydwustanowiskowyodachupulpitowym-jednospadowym.WwersjiCiDzagarażemznajdujesiędodatkowepopmieszczenie.WersjeAiCmająwjazdodstronyszczytu,aBiDnaścianiebocznej.Wszystkiewersjedostępnerówniezjakobudynekgospodarczy.Google
900
GARAŻ APG-2 wersja C garaż
Garażwolnostojącydwustanowiskowyodachupulpitowym-jednospadowym.WwersjiCiDzagarażemznajdujesiędodatkowepopmieszczenie.WersjeAiCmająwjazdodstronyszczytu,aBiDnaścianiebocznej.Wszystkiewersjedostępnerówniezjakobudynekgospodarczy.Google
900
GARAŻ APG-2 wersja C budynek gospodarczy
Garażwolnostojącydwustanowiskowyodachupulpitowym-jednospadowym.WwersjiCiDzagarażemznajdujesiędodatkowepopmieszczenie.WersjeAiCmająwjazdodstronyszczytu,aBiDnaścianiebocznej.Wszystkiewersjedostępnerówniezjakobudynekgospodarczy.Google
900
GARAŻ APG-2 wersja B garaż
Garażwolnostojącydwustanowiskowyodachupulpitowym-jednospadowym.WwersjiCiDzagarażemznajdujesiędodatkowepopmieszczenie.WersjeAiCmająwjazdodstronyszczytu,aBiDnaścianiebocznej.Wszystkiewersjedostępnerówniezjakobudynekgospodarczy.Google
800
GARAŻ APG-2 wersja B budynek gospodarczy
Garażwolnostojącydwustanowiskowyodachupulpitowym-jednospadowym.WwersjiCiDzagarażemznajdujesiędodatkowepopmieszczenie.WersjeAiCmająwjazdodstronyszczytu,aBiDnaścianiebocznej.Wszystkiewersjedostępnerówniezjakobudynekgospodarczy.Google
800
GARAŻ APG-2 wersja A garaż
Garażwolnostojącydwustanowiskowyodachupulpitowym-jednospadowym.WwersjiCiDzagarażemznajdujesiędodatkowepopmieszczenie.WersjeAiCmająwjazdodstronyszczytu,aBiDnaścianiebocznej.Wszystkiewersjedostępnerówniezjakobudynekgospodarczy.Google
800
GARAŻ APG-2 wersja A budynek gospodarczy
Garażwolnostojącydwustanowiskowyodachupulpitowym-jednospadowym.WwersjiCiDzagarażemznajdujesiędodatkowepopmieszczenie.WersjeAiCmająwjazdodstronyszczytu,aBiDnaścianiebocznej.Wszystkiewersjedostępnerówniezjakobudynekgospodarczy.Google
800
GARAŻ APG-1 wersja B garaż
Garażwolnostojącyjednostanowiskowyodachupulpitowym-jednospadowym.WwersjiBzagarażemznajdujesiędodatkowepopmieszczenie.Obiewersjedostępnerówniezjakobudynekgospodarczy.Google
800

Wyświetlanie 409-432 z 443 projektów