+48 17 852 52 30
Parametry

0
350

0
350

0
72

0
858

wymiary działki

wymiary budynku

Sortowanie:
  Ilość na stronę:
SIELANKA 30 st. wersja A dach 2-spad. bez gar. piwnica

NiedrogidomzdwuspadowymdachemwwersjizpiwnicątowygodadlaTwojejrodziny: 5sypialni,2łazienki,kuchnia+pomieszczeniagospodarcze+piwnica!SPRAWDŹnaszsposóbnaoszczędnąbudowędomu,POZNAJmożliwościrozbudowypoddaszaizapoznajsięzdodatkowymizaletamiprojektuSielankaDomwedługprojektuSIELANKAzapewniTwojejrodziniespokójiwygodę.FunkcjonalnerozplanowanieprzestrzenimieszkalnejwpołączeniuzestrefągospodarczątogwarancjaTwojegokomfortu.Uzupełnieniepodstawowejwersjiprojektuopiwnicęimożliwośćrozbudowaniapoddaszausatysfakcjonujenajbardziejwymagającychdomowników. KOSZTY:Niedrogidomzdwuspadowymdachemwwersjizpiwnicą–ponad100mkwwceniemieszkania..SPRAWDŹKOSZTY DLAKOGO?Idealnydla4-5-osobowejwielopokoleniowejrodziny.Bardzowygodny,parterowyzewentualnympoddaszemużytkowymdozaadaptowaniadlakolejnych2osóbipiwnicą,mogącąpomieścićnp.kolekcjęwinprawdziwegokonesera.STREFAMIESZKALNAtocodziennawygodaiciepłookażdejporzeroku-aż5sypialni,2łazienki,kuchniaipomieszczeniagospodarcze!DoTwojejdyspozycjijestm.in.jednoprzestrzennapowierzchniadzienna,naktórąskładająsię:częśćwspólnatoduży,komfortowyijasnysalonzreprezentacyjnieumieszczonymkominkiemorazsłonecznąkuchnią, częśćprywatnazłożonaz3sypialniiłazienki,wrazzpomieszczeniamigospodarczym(pralnią).STREFAGOSPODARCZAtokomfortbezżadnejdopłaty–ekstrapralnialubnp.dodatkowepomieszczenie-miejce,któregozawszebrakujewdomu.DODATKOWASTREFAMIESZKALNA!Wraziepotrzebypoddaszemożnastosunkowotanioadaptować,nawetpozakończonejbudowie,wprostysposóbotrzymująckolejnedwiesypialniezłazienką.DOPASOWANYDOTWOICHPOTRZEBrzutaranżowanyjestgłównieścianamidziałowymi,dziękiczemuwłatwysposóbmożnagozmienić.Projektjestnowatorskoelastyczny,maszeregwariantów,byzaspokoićwszystkiepotrzebyTwojejrodziny:zgarażempojedynczymzgarażempodwójnymDodatkowo,każdyztychwariantówwystępujewwersjachróżniącychsiękształtemdachu: A-zdachemdwuspadowym,B-zdachemczterospadowymnp. Wprzygotowaniujestalternatywnaopcjarzutuparteruzzabudowanąklatkąschodową. UWAGA!ZanimzdecydująsięPaństwonawybudowaniepiwnicykoniecznebędzieprzeprowadzeniebadańgruntuiokreśleniewysokościwódgruntowych.Budowapiwnicyniesiezasobądodatkowekoszty,dlategoabyjezoptymalizowaćnależyprzeprowadzićadaptacjękonstrukcjifundamentówipiwnicydolokalniepanującychwarunkówgruntowych.WraziezainteresowaniaprosimyokontaktzpracowniąHORYZONT 

2790
LAWENDA 2 wersja A z piwnicą paliwo stałe

Eleganckidomzczterospadowymdachemipodwójnymgarażem,zachwycającyswojąelegancjąistylowymurokiem.Piętrodoświetlonedodatkowoprzyzastosowaniudużychlukarn,którenadająbrylebudynkuszlachetnegowyglądu.Jesttodom,któryzpewnościązaspokoinawetnajbardziejwymagających.LAWENDA2Atoprojekt,któryłączywysokąestetykęifunkcjonalnośćwbardzociekawejformie.Odrazurzucasięwoczypięknyukładdachuzlukarnamiorazdużynarożnytaraszkominkiem.ZOBACZW3D.Wewnątrzżyciekoncentrujesięwokółsalonupodzielonegoumownienadwiestrefy,miejscempodziałujestusytuowaniekominka.Naparterzeumiejscowionoładnakuchnianaplanietrójkąta,łazienkaorazdwiesypialnie.Napiętrzedwiedodatkowesypialnieorazdwapomieszczeniaodowolnymprzeznaczeniu.Wdomuprzewidzianoogrzewanienapaliwostałelubgaz.Wstandardowejwersjizaprojektowanodwustanowiskowygarażwbrylebudynku,skomunikowanyzresztądomu.KOSZTY:Własny,eleganckidomzpodwójnymgarażemdostępnydlaCiebiewrozsądnejcenie.SPRAWDŹKOSZTORYS DLAKOGO? Domspełnioczekiwanianawet4-6-osobowejrodziny.Dodatkowepomieszczenianapiętrzemożnaprzeznaczyćnasypialnie.STREFAMIESZKALNAtom.in.dużysalonzkominkiemzwyjściemnatarasorazaż6pokoidodowolnejaranżacji.ZOBACZRZUTY.DodyspozycjiTwojejrodzinyjestm.in.wpełnisamowystarczalnyparter,naktóryskładająsię:częśćdziennazłożonazdużego,komfortowegopokojudziennegozreprezentacyjnymkominkiemorazjasnejkuchni;częśćprywatnatoaż4sypialne,2łazienkiorazdwapokojenapiętrzeodowolnymprzeznaczeniu.STREFAGOSPODARCZAtopomieszczenieprzeznaczonejakokotłownianapaliwostałelubgaz.Dostępdopomieszczeniazapewnionobezpośredniozkorytarzaorazzdużego,dwustanowiskowegogarażu.DOPASOWANYDOTWOICHPOTRZEB–projektmożnazmienićwniektórychelementachzmniejszającilośćpomieszczeń,dziękitemumożnauzyskaćwięcejotwartejprzestrzeni.Projektjestnowatorskoelastyczny,maszeregwariantów,byzaspokoićwszystkiepotrzebyTwojejrodziny:LAWENDAIIwersjaAzpiwnicąLAWENDAIIwersjaBLAWENDAIIwersjaB Dostępnejestrównieżlustrzaneodbicieprojektu REALIZACJELAWENDAIIZobaczjakLAWENDAIIwygląda,jaksiębudujeimieszka Google

3090

Wyświetlanie 649-672 z 686 projektów

zapisz się do naszego newslettera